Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan Lisoflex BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van Lisoflex BV of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Lisoflex BV respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd. Lisoflex BV houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Lisoflex BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update. Door gebruik te maken van de nieuwsbriefaanmelding op deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van informatie over u overeenkomstig het gestelde in dit Privacybeleid. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.   info@lisoflex.com

Copyright © 2019 - Lisoflex B.V. - Alle rechten voorbehouden